HbbTV – konsultacje społeczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące opublikowanej 24 kwietnia 2013 roku przez Komisję Europejską Zielonej Księgi „Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartości”.

W ramach konsultacji przygotowano następujące pytania dotyczące telewizji hybrydowej:

  • Pytanie 9: Czy istnienie różnych standardów technicznych w zakresie świadczenia usług telewizji hybrydowej hamuje rozwój tych usług w Unii Europejskiej?
  • Pytanie 10: Czy należy podjąć działania na poziomie UE, by rozwiązać problem fragmentacji oraz zapewnić interoperacyjność telewizji hybrydowej w całej UE?
  • Pytanie 11: Czy istnieje potrzeba opracowania nowych lub zaktualizowania obowiązujących standardów w zakresie specyfikacji urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z usług telewizji hybrydowej?

Swoje uwagi należy wysłać do 21 czerwca 2013 roku do Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.