Aplikacje telewizyjne w HbbTV

W tym miejscu będziemy prezentować informacje na temat ciekawych aplikacji telewizyjnych w HbbTV.

W HbbTV bardzo popularne są aplikacje działające na podobnej zasadzie co Teletext. Wybór właściwej informacji odbywa się za pośrednictwem wprowadzenia numeru strony lub też wybrania jej przez poruszanie się strzałkami na pilocie.

Większość z nadawców telewizyjnych udostępniających interaktywne aplikacje telewizyjne w standardzie HbbTV umożliwia wybranie odpowiedniej aplikacji za pośrednictwem menu. Menu te wyświetla się po naciśnięciu czerwonego przycisku „Red Button”.

Menu aplikacji telewizyjnych w HbbTV jest tak zaprojektowane by widz mógł nadal oglądać TV poruszając się w tym czasie po aplikacji telewizyjnej.

Wybierając na powyższym menu aplikację „ProSieben HD-Text” telewizor lub odbiornik STB wyświetli na ekranie TV aplikację z multimedialnymi treściami. W odróżnieniu od teletextu mamy nieograniczone możliwości w zakresie layoutu aplikacji telewizyjnej oraz udostępnianych treści zawierających zdjęcia lub filmy wideo na żądanie.